bestaande liften

nieuwbouw liften

verordering toegankelijkheid

Op 30 april 2003 werd het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften van toepassing
(KB 9-3-2003 ; BS 30-4-3). Deze werd gewijzigd door het KB van 17-03-2005 en van 13-05-2005 en recent in het KB van 10-12-2012 gepubliceerd op 19-12-2012..

Deze brengt voor beheerders en eigenaars van liften een hele reeks zaken met zich mee.
Hoofdbedoeling is om de veiligheid van u lift te verhogen.

Hieronder wensen wij een overzicht te geven van wat er in dit koninklijk besluit staat:

a. RISICOANALYSE
U dient een risicoanalyse te laten uitvoeren van uw lift. Deze dient te gebeuren door een EDTC (externe dienst voor technische controle) en dit om de vijftien jaar.
Hieruit zal een aantal gebreken aan het licht komen en dient u een modernisatieprogramma op te stellen. Afhankelijk van het bouwjaar van u lift dient u lift aangepast zijn tegen een bepaalde datum.

BOUWJAAR LIFT MODERNISATIE VOOR
voor 1958 31 december 2022
tussen 01/01/1958 en 31/3/1984 31 december 2016
na 31/3/1984 31 december 2014


b. PREVENTIEF ONDERHOUD
Preventief onderhoud is sinds 10 mei 2003 verplicht. Het onderhoud van uw lift dient uitgevoerd te worden door een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf. Herbo Liften is ISO 9001 gecertificeerd voor het onderhouden van liften zodat u daardoor aan alles voldoet. De frequentie van het preventief onderhoud is afhankelijk van de instructies van de constructeur. Bij het ontbreken van richtlijnen voor het onderhoud dient u lift minstens 2 maal per jaar onderhouden worden.

 

c. PREVENTIEVE INSPECTIE
De preventieve inspecties zijn verplicht vanaf 10 mei 2003. Deze dient uitgevoerd te worden door een EDTC. Normaal moet dit 4 maal per jaar gebeuren. Indien echter uw onderhoudsbedrijf ISO 9001gecertificeerd is moet dit maar 2 maal per jaar gebeuren. Herbo liften is ISO 9001gecertificeerd waardoor u dus 2 maal per jaar dient de controle uit te voeren.

 

d. VEILIGHEIDSDOSSIER
De beheerder of eigenaar van de lift dient een veiligheidsdossier op te stellen. Deze moet bevatten : verslag van risicoanalyse, documenten modernisatieprogramma, register preventief onderhoud, verslagen preventieve inspectie. Tevens moet elke lift voorzien worden van de nodige veiligheidswaarschuwingen en instructies.

e. ENKELE VOORBEELDEN VAN WAT ER UITGEVOERD MOET WORDEN
Liften met een snelheid hoger dan 0.63 m/s een kooideur.
Liften met een snelheid lager dan 0.63 m/s een elektrisch veiligheidsgordijn.
Schachtverlichting, verlichting machinekamer, schachtput en op de bordessen
Verwijderen asbest
Stopnauwkeurigheid van de lift
Gesloten schachten
Positieve vergrendeling van de liftdeuren
Noodverlichting + telefoon moeten aanwezig zijn in de kooi
Kooiverluchting aanwezig in de kooi
Afscherming van de bewegende delen van de lift
Aanpassen toegankelijkheid liftput
Ontgrendelingssyteem bordesdeuren
Aanduidingen in de lift

 
 

 

 

 
 

  HERBO LIFTEN NV | Kalvekeetdijk 209 | 8300 Knokke-Heist | tel. +32 50 60 88 79 | fax +32 50 62 32 35 | info@herbo.be