bestaande liften

nieuwbouw liften

verordering toegankelijkheid

Europese Richtlijn voor nieuwe liften

Sinds 1 juli 1999 is de nieuwe Europese Richtlijn Liften 59/16/EG van kracht. Deze geldt voor alle liften die vanaf deze datum in dienst gesteld worden.

BOUWKUNDIGE EISEN VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN LIFTEN 95/16EG

a. MACHINEKAMERS

1/ Algemene bepalingen voor machinekamers:

 • Mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden en zijn enkel toegankelijk voor bevoegde personen (onderhoud, inspectie) of in noodgevallen (brand).

 • Zij mogen enkel installaties bevatten voor:
  - de airconditioning en de verwarming (in bepaalde gevallen) van deze ruimtes
  - branddetectoren of blustoestellen met een hoge werkingstemperatuur, geschikt voor de elektrische uitrusting
 • Toegangsdeuren:
  - Machinekamer: min 1,8m hoog en min 0,6m breed
  - naar buiten opendraaiend
  - zijn voorzien van sleutelsloten die van binnenuit zonder sleutel kunnen geopend worden
 • Vloerluiken:
  - min doorgang van 0,8 x 0,8m
  - in gesloten toestand bestand tegen een kracht van 2000N op elke willekeurige oppervlakte van 0,2m x 0,2m zonder blijvende vervorming en zijn uitgebalanceerd (scharnierend luik voorzien dat vanuit de machinekamer kan worden dichtgelegd)


2/ Afmetingen van machinekamers:

 • minimum 2 m vrije hoogte t.o.v. de laagste delen van het plafond: balken of haken;
 • breedte en (horizontale) diepte van de machinekamer zijn afhankelijk van de omvang van de te plaatsen installatie, maar zijn minimum gelijk aan de breedte en de diepte van de schacht indien de machinekamer boven de liftschacht gesitueerd is;
 • hydraulische liftinstallaties naargelang situatie of 1m10 x 1m60 of 1m40 x 1m40.


3/ Elementaire voorzieningen in machinekamers:

 • de voedingskabels zijn voorzien tot in de machinekamer;
 • de ruimtetemperatuur mag niet lager zijn dan 5°C en niet hoger dan 40°C;
 • voldoende ventillatie voorzien voor de machinekamer en de schacht;
 • Hydraulische lift: verluchting machinekamer = 4% van de horizontale machinekamervloer. Elektrische lift: verluchting machinekamer = 4% v/d horizontale schachtdoorsnede indien de schachtverluchting via de machinekamer verloopt, anders 1%;
 • eventueel bijkomende maatregelen om de max. toegelaten temperatuur (40°C) niet te overschrijden;
 • verluchting van andere delen in het gebouw via de machinekamer is verboden;
 • één of meer verzonken / afneembare haken aan het plafond voorzien die geschikt zijn om een last van 400 kg buiten de machinekamer te plaatsen;
 • verlichting van min 200 lux, de schakelaar op een gepaste hoogte nabij de toegang(en);
 • 1 stopcontact 220 V monofase;
 • 1 voorziening voor noodoproepen = aangesloten telefoonlijn;
 • eventueel relaiscontact tot in de machinekamer voorzien dat afkomstig is van de branddetectoren, die in de sassen vòòr de bordesdeuren en in de machinekamer geplaatst worden (afhankelijk van de plaatselijke brandweervoorschriften).b. LIFTSCHACHT

1/ Algemene bepalingen voor liftschachten :

 • mogen geen andere installaties bevatten dan deze die tot de lift(en) behoren

2/ Volledig gesloten schacht:
opgetrokken uit volledig ongeperforeerde vloer, wanden, en plafond, uitgezonderd :

 • openingen voor bordesdeuren;
 • eventuele inspectiedeuren/inspectietrappen;
 • ventillatieopeningen;
 • openingen tussen de schacht en machinekamers of schijvenruimtes; openingen in de afscheiding tussen liften die in dezelfde schacht bewegen.

3/ Afmetingen :

 • schachten hebben bovenaan een hoogte van
  - Hydraulisch : min 3,6m vanaf het bovenste vloerpas tot aan het laagste deel van het plafond bij een volledig gesloten schacht
  - Elektrisch : min 3,6m vanaf het bovenste vloerpas tot aan het laagste deel van het plafond bij een volledig gesloten schacht
 • breedte en (horizontale) diepte van de liftschacht zijn afhankelijk van de omvang van de te plaatsen installatie.
 • Schachtverluchting is 1% van de horizontale schachtoppervlakte
c. SCHACHTPUT

1/ Eigenschappen :

 • bestand tegen de belastingen en krachten
 • gemaakt in duurzaam materiaal dat niet tot stofvorming kan leiden

2/ Afmetingen :

 • Minimale putdiepte 1,5 m vanaf het onderste vloerpas voor installaties van 4 personen / 300kg tot en met 8 personen / 600 kg
 • Breedte en (horizontale) diepte van de liftschacht zijn afhankelijk van de omvang van de te plaatsen installatie

 

 
 

  HERBO LIFTEN NV | Kalvekeetdijk 209 | 8300 Knokke-Heist | tel. +32 50 60 88 79 | fax +32 50 62 32 35 | info@herbo.be